Avís Legal

Benvinguts a la nostra web allotjada a https://www.mvarquitectura.cat/. A continuació li expliquem els termes i condicions d’ús de la mateixa, recordi que la utilització d’ aquesta web li confereix la condició d’ usuari de la mateixa i implica la total acceptació del seu contingut, sense limitacions ni exclusions. Si us plau llegeixi detingudament aquest avís legal. Si té qualsevol dubte , pot enviar-nos un correu electrònic a info@mvarquitectura.cat.

01
DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’ informem que el titular d’aquesta web és:

MIQUEL VILÀ BURGAS (en endavant, EL TITULAR)
NIF 40452954W
C/ Enric Sans, 10 Bxos, 2E.
17600-FIGUERES
Arquitecte Col·legiat número: 69465-7
Telèfon de contacte 627 39 66 78
Adreça electrònica de contacte. info@mvarquitectura.cat

02
CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ, I, FUNCIONAMENT DE LA WEB

La nostra web va dirigida a majors de 14 anys i el seu accés és lliure, excepte quan tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya. Com usuari/a de la web es compromet a fer-ne un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat del seu TITULAR, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la Llei, els Principis Generals del Dret i les bones costums. En termes generals l’usuari/a haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament o fer-ne un ús privat, així com transformar o modificar continguts de la nostra web, o alterar-ne el software.
EL TITULAR de la Web, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la mateixa, per dur a terme tasques de millora i/o restauració; aquestes accions es duran a terme preferiblement, en hores de baixa afluència, exonerant-se EL TITULAR de tota responsabilitat que pogués sorgir com a conseqüència dels perjudicis que aquesta situació li pogués ocasionar.
EL TITULAR no pot garantir l’absència de “virus” i/o “malware” a la web, recordi que és obligació seva disposar de les eines adequades per a la detecció i neutralització d’aquests elements i que en cap cas EL TITULAR es podrà fer responsable dels danys o perjudicis que aquesta situació li pogués ocasionar. També queden exclosos de la responsabilitat del TITULAR els danys i/o perjudicis derivats d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

03
POLÍTICA D’ENLLAÇOS

És possible que la web disposi d’enllaços a altres llocs o webs d’Internet, i/o a Xarxes Socials; EL TITULAR no assumeix cap mena de responsabilitat ni control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre EL TITULAR i aquests tercers.

04
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la web son titularitat de MIQUEL VILÀ BURGAS o bé li han estat cedits pel seu legítim titular per al seu ús, com per exemple i només a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. MIQUEL VILÀ BURGAS fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

05
POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa la normativa sobre Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a continuació l’ informem dels aspectes bàsics de la nostra política de privacitat, que pot ampliar: https://www.mvarquitectura.cat/politica-de-privacitat/

Responsable

Miquel Vilà Burgas
Finalitat
Gestió administrativa i comercial d e clients.
Legitimació
Consentiment interessat
Execució d’un contracte/precontracte
Destinataris
No se cediran dades a tercers.
Drets
Pot exercir el seu dret d’ accés, i la resta reconeguts, enviant un correu a info@mvarquitectura.cat

06
LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de FIGUERES els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Última actualització 14 de juny de 2022 

© Miquel Vilà Burgas. Tots els drets reservats | Núm. col·legiat: 69465-7  |  Avís Legal, Cookies, Privacitat | Web: Co.Laboratori